You are here: Home / Медицина / Psihotest.eu

Psihotest.eu

    София, ж.к. Гео Милев, бул. Шипченски проход 63  0877 790 877 / 0885 538 364

Psihotest.eu

Ние сме лицензиран психологически център и провеждаме психологически изследвания ( ПСИХОТЕСТ ) за водачи от всички категории и професионални групи:

С1, С, D1, D, Ттм, Ттб, превоз на пътници и товари, таксиметров превоз, постъпване на работа, както и за водачи с временно отнето свидетелство за управление на МПС.

Изследването за определяне на психологическата годност ( психотест ) за водачи на МПС е регламентирано от Закона за движение по пътищата, Наредба № 36 от 15 май 2006г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на провоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания (агл.доп.-ДВ, бр.89 от 2010г.)

Психологическите изследвания се извършват в лабораторията по предварително изготвен график и след записване на тел. 0877 790877 или 0885 538364.

Ние сме лицензиран психологически център и провеждаме психологически изследвания ( ПСИХОТЕСТ ) за водачи от всички категории и професионални групи.

Comments are closed.

Scroll To Top