You are here: Home / Магазини / PiPi – Wooden Toys

PiPi – Wooden Toys

    София  0988 36 73 55

PiPi – Wooden Toys

От малък много обичам дървото и нещата, които можем да си създадем от него. Първите играчки, които направих привлякоха внимание както на деца така и на техните родители. PiPi-wooden toys се случи в началото на 2013г. като реализация на една дългогодишна идея и вяра, че бъдещето започва и принадлежи на децата.

Играчките са създадени за да вдъхновяват игра, учене и изследване на света в който живеем.

Предназначени преди всичко за деца, играчките биха зарадвали и техните родители. Всеки продукт е разработен за подобряване и развитието на детските умения. Децата възприемат всичко като забавление, родителите признават, че подходящите за възрастта играчки дават основите на социални, сетивни, физически и емоционални умения.

Дървото е моят начин на живот и като човек възпитан чрез него, опознал всичките му качества го приемам за материал, който ни доближава до природата и възпитава естетически качества във всеки от нас.

От малък много обичам дървото и нещата, които можем да си създадем от него. Първите играчки, които направих привлякоха внимание както на деца така и на техните родители.

Comments are closed.

Scroll To Top