You are here: Home / Услуги / Match Frame Studio

Match Frame Studio

    София, булевард Христо Ботев 12  0898 70 22 10 / 0899 82 96 66

Match Frame Studio

Match Frame Studio е творческо сдружение създадено с цел акумулиране на висока производителност на аудиовизуални произведения съчетана с положителни емоции.

Предприятието разполага със снимачна техника, сценарна работилница, помещение за видео-монтаж и озвучаване.

Колективът е изграден от високомотивирани специалисти в областта аудиовизията.

Екипът предлага професионално отношение и диалог през целия процес на производството.

Най-често бизнесът се обръща към нас с желание за изработване на концепция и заснемане на корпоративно видео или рекламен клип.

Match Frame Studio е творческо сдружение създадено с цел акумулиране на висока производителност на аудиовизуални произведения съчетана с положителни емоции.

Comments are closed.

Scroll To Top