You are here: Home / Услуги / GS Consult Bulgaria

GS Consult Bulgaria

           Благоевград, ул. Христо Смирненски 20 0897 477 300

GS Consult Bulgaria

GS CONSULT BULGARIA е фирма, която натрупа своя опит във време, когато продажбите на дребно се развиха в една съвършено конкурентна среда. Фирмата бе създадена с цел логистично осигуряване на услуги и помощ в един динамично развиващ се пазар, какъвто е продажбите на дребно.

Всъщност създаването /изграждането/ на специалисти по–рано би било невъзможно поради сравнително късното навлизане на българския пазар на новия тип обслужване и дейност на т.нар. service stations, което датира от 1994г.

Поддръжката и обслужването на тези модерни търговски комплекси е сложен процес, от който ние успяхме да отделим няколко дейности, които са определящи за непрекъснатата им работа и които не са в разрез с изискванията на вътрешно фирмените правила и норми.

Ние сме екип от специалисти, които сме в бранша от самото начало на експлоатация на новите service stations. Преминали сме през всичките етапи на експлоатация и управление от най–ниското управленско ниво, до висшия мениджмънт на една от най–големите търговки фирми. Ние сме екип създал и обучил специалисти в отрасъла, които за период от четири години пуснаха в експлоатация над 70 търговски обекта и проведоха цялостното обучение на над 1500 човека. Част от тези специалисти в момента са сред нас.

GS CONSULT BULGARIA е фирма, която натрупа своя опит във време, когато продажбите на дребно се развиха в една съвършено конкурентна среда. Фирмата бе създадена с цел логистично осигуряване на услуги и помощ в един динамично развиващ се пазар, какъвто е продажбите на дребно.

Comments are closed.

Scroll To Top