You are here: Home / Суровини / Gorite.bg

Gorite.bg

   София, ул. ген. Кирил Ботев №5  02 44 24 753

Gorite.bg

В България съществува огромна група хора, чиито професионални и лични интереси гравитират към най-големия природен феномен – ГОРИТЕ.

Горските територии у нас се простират върху 40,6 милиона ха. Собственици и стопани на тази красота са 6 държавни предприятия, 160 горски и ловни стопанства, 237 общини, 1,6 милиона юридически и частни лица. Пряко в горите работят 9000 лесовъди, над 2500 лесодобивни фирми и 120 дружества. 132 000 ловци се грижат за дивеча и задоволяват хобито си в горите на страната ни.

Над 600 юридически лица организират добив, преработка и търговия на недървесни горки продукти. Преработка на обла дървесина е бизнес за близо 3000 дървопреработващи фирми. С производство на мебели, целулоза, хартия и други крайни продукти от дървесина се занимават над 1900 фирми. Още 3000 се занимават с търговия, пласмент, транспорт, внос, износ и примиренчество на дървени продукти. Десетки хиляди са научните деятели, еколози, туристи и любители на природата. ЕТО ТОВА СМЕ ВСИЧКИ НИЕ.

Екипът на gorite.bg си постави за цел да създаде условия за бърза и удобна комуникация между хората заети в тази сфера. В резултат на нашите усилия се роди порталът www.gorite.bg

Чрез създадена онлайн борса и фирмена картотека, можете лесно да публикувате Вашите обяви, както и да достигнете до потенциални клиенти, бизнес партньори, доставчици и служители. Благодарение на портала ще бъдете непрекъснато информирани за пазара засягащ сектора – анализи, тенденции, цени, търсене и предлагане.

В България съществува огромна група хора, чиито професионални и лични интереси гравитират към най-големия природен феномен – ГОРИТЕ.

Comments are closed.

Scroll To Top