You are here: Home / Услуги / Cчетоводна къща Евробаланс ООД

Cчетоводна къща Евробаланс ООД

  София, ул. Карнеги 10, офис 1  02 9 807 747

Cчетоводна къща Евробаланс ООД

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Обслужвайки десетки клиенти от различни браншове, за нас няма тайни в счетоводството и данъците. Нашите служители имат богат опит, който умело прилагат в работата с нашите клиенти.

ОТГОВОРНОСТ

В нашите договори с клиентите е лимитирана отговорността за всички грешки по наша вина. Това не може да бъде уговорено с никой главен счетоводител на трудов договор.

ЛОЯЛНОСТ

Ние правим всичко необходимо, за да защитим правата на клиентите си пред данъчната администрация, осигурителния институт и други местни институции, постигайки винаги оптимални решения и резултати.

ИЗГОДА

Възнаграждението, което бихте ни заплащали, е значително по-малко от разходите за Вашите счетоводители, техните работни места и компютри, нужния им софтуер, консумативи, абонаменти и обучения.

ГЪВКАВОСТ

Ние предлагаме изключителна гъвкавост и бързина в своята работа и за разлика от служителите, наети по трудов договор, ние не излизаме в отпуск и не боледуваме.

Ние обслужваме клиентите си с удоволствие !

Обслужвайки десетки клиенти от различни браншове, за нас няма тайни в счетоводството и данъците. Нашите служители имат богат опит, който умело прилагат в работата с нашите клиенти.

Comments are closed.

Scroll To Top