You are here: Home / Селско стопанство / Aни Лукс ЕООД

Aни Лукс ЕООД

     София, кв. Горна Баня, ул. Венец 2  

Aни Лукс ЕООД

Aни Лукс ЕООД е фирма: с комплекс от дейности, които целят създаването на зелени пространства, заети от цветя, декоративна или местна растителност, настилки, интериорно озеленяване, водни ефекти и леки конструкции.

  • изготвяне на идейно – дендрологични проекти и посадъчни чертежи
  • проекти за изграждане на автоматизирани поливни системи и капково напояване;
  • реализация и изпълнение на проектираните обекти и съоръжения;
  • професионално затревяване;
  • поддържане на зелени площи;

Професионалното озеленяване на даден терен се извършва основно на два етапа – подготвителен и изпълнителен.

Подготвителният етап включва:

Геодезическо заснемане на терен – фундамента на всяка предпроектна и проектантска дейност. Реализацията на всеки архитектурен, строителен или устройствен проект започва с необходимостта от прецизна геодезическа информация.

Вертикално планиране – свързва височинно по подходящ начин сградите и съоръженията чрез подходи, стълбища, пътеки и площадки, така че денивелацията на терена да се преодолее максимално лесно.

Ландшафтно проектиране включва създаването на работен проект за озеленяване, съобразен със зададените изисквания и с данните от геодезическото заснемане на терена. Проектът съдържа посадъчна схема, според която се затревява терена и се засажда декоративна растителност.

Изпълнителният етап включва физическото осъществяване на ландшафтния проект и почистване и обработка на терена, изграждане на поливна ситема при необходимост, засаждане на растителните видове, изграждане на алеи и декоративни ограждения.

Озеленяване София

Aни Лукс ЕООД е фирма: с комплекс от дейности, които целят създаването на зелени пространства, заети от цветя, декоративна или местна растителност, настилки, интериорно озеленяване, водни ефекти и леки конструкции.

 

Comments are closed.

Scroll To Top