You are here: Home / Услуги / Център за психологично консултиране Емпатия

Център за психологично консултиране Емпатия

  София, ул. Доспат 27  0885 700 377

Център за психологично консултиране Емпатия

Подпомагащите услуги и практики в център ЕМПАТИЯ целят да развиват всяко ниво съставляващо цялостта на човека. Знанието за психичното и успешното управление на ума, разбиране и овладяване на емоциите, грижата за здравословното функциониране на тялото и връзката с интуицията и душата.

Ние се стремим да ви дадем това което ще е полезно за вас и се радваме от вашата радост, защото това е цел.

Съвременният човек е изложен на огромно количество стрес, породено от икономическата несигурност, натрупана емоционална неудовлетвореност и психична обърканост. Често се губим извън себе си, защото битките във външната реалност взимат превес като връщане на кредити, смяна на политическо управление, запазване на сигурността на работното място, контрола върху различни зависимости, влошеното качество на храната.

Всичко това води до хронична преумора, обременен ум, емоционална неудовлетвореност, болести и усещане за изгубено щастие. Сякаш механично съществуваме поради инерцията на битките в които участваме. И преминаваме през живота, като понавик, дори на инат, за да покажем оцеляване. И човек попаднал в този плен , няма време да вдиша свободно, без страх, да остане в своята тишина, да се обърне към вътрешния си ресурс , за да намери хармоничната истина за себе си . Всеки лутайки се в илюзиите, преживява различни роли и опитности, но все остава с усещането за някаква липса и незавършеност.

Реалността на сегашното време в което живеем често показва това. На човек му е нужно да намери своето прозрение, това знание или провокация, които ще го потопят в живеенето на личния си хармоничен проект. Това е личната житейска мисия на всеки един от нас,това е автентичният ни Аз, който живее в баланс между ум-дух и тяло.

Човек осъзнавайки Кой съм Аз всъщност, развива индивидуалните си таланти, използва ресурсите си успешно, направлява ума да работи за него и професионално е удовлетворен. Често губим контрол над емоциите, страхуваме се да чувстваме, не намираме подходящия партньор за нас, загубваме се дори между битките на мъжките и женските аспекти. Забравя ме, че всеки има лична отговорност да е сам е творец на собствения си живот. В това е нашата мисия , да подпомагаме търсещия в творенето на личната си промяна и щастие.

Подпомагащите услуги и практики в център ЕМПАТИЯ целят да развиват всяко ниво съставляващо цялостта на човека. Знанието за психичното и успешното управление на ума, разбиране и овладяване на емоциите, грижата за здравословното функциониране на тялото и връзката с интуицията и душата.

Comments are closed.

Scroll To Top