You are here: Home / Селско стопанство / Хоум Гарден

Хоум Гарден

  София, ул. Маестро Кънев 72  

Хоум Гарден

Началото е поставено през 1989 година от инж. Тр.Трифонов (второ поколение производители и градинари, известни с голямата си колекционерска страст към растениевъдството). По време на обучението си в Лесотехническия институт (ЛТУ), се увлича по изкуството бонсай, което предизвиква интереса му към декоративната растителност. Като студент усилено се занимава с дендрология, генетика, селекция, интродукция и размножаване на растителните видове. По това време работи „тъканни култури” в Института по гората към Българската Академия на Науките. След завършване на висшето си образование остава на работа в Лесотехническия институт като научен сътрудник (ръководител на Ботаническа градина) и хонорован асистент по дендрология. Член е на Международната организация на растениевъдите (International Plant Propagation Society).

Озеленителската дейност започва през 1989 година с първата градина във вилна зона край гр. Костинброд. Следват екстериорни и интериорни озеленявания на офиси, ресторанти, бизнес сгради и частни обекти. През 1995 година заедно със съпругата си Веселка Трифонова (експерт по флората в Дирекция „Национален Парк Витоша”) стартира разсадниково производство с малка оранжерия и събирането на маточен материал. Три години по-късно, през 1998 година, фирмата отваря официално своята производствена и търговска база в гр.София. На терен от 10 000м2 са обособени 500м2 оранжериен комплекс, 250м2 административен комплекс, 200м2 складова база, демонстративна зона, градински център, транспортна мрежа и производствена зона, изцяло обезпечени с необходимите съвременни транспортен парк, техники, технологии, машини, инструменти. Това гарантира 95% изцяло собствено производство от резник до едроразмерни индивиди. Останалите 5% от предлаганите асортименти са от сътрудничество с редица водещи в отрасъла европейски партньори от Германия, Италия, Полша, Унгария и Гърция.

През 2007 година до гр. Пазарджик фирмата изгражда втора производствена база на площ от 60 дка. Пет декара от тях са отделени за единствената у нас сбирка от декоративни дървесно-храстови видове. До 2010 година видовото разнообразие в нея е от 361 рода и 2267 вида и форми (species). От тях иглолистни са 23 рода и 451 специеса, широколистни – 159 рода и 1215 специеса, увивни – 16 рода и 148 специеса и многогодишна тревиста (перенна и алпийска) растителност – 163 рода и 453 специеса.

Годишно в производствените си бази фирмата произвежда от 120 000 до 150 000 броя растения. По-голямата част от тях са в затворена коренова система, което обезпечава целогодишно ползване. От тях 90% са вегетативно размножени, което гарантира запазването характеристиките на вида и неговите декоративни качества. Част от произведената растителност се изнася за съседни на България страни.

В другото основно перо от дейността на фирмата – проектиране, изграждане и поддръжка на зелени площи, фирмата е технически обезпечена с необходимите леко- и тежкотоварни транспортни средства, техника, инструменти и надеждни партньори, което осигурява затворен цикъл на работа (от производството до крайния потребител).

Служителите на фирмата са 9 специалисти с висше образование, от които трима ландшафтни архитекти (членове на Съюза на ландшафтните архитекти и Камарата на архитектите в България-КАБ), четирима инженер-лесовъди и двама икономисти. Работниците, ангажирани в производство на декоративна растителност, изграждане и поддържане на зелени площи са средногодишно между 35-40 човека, в зависимост от натоварването. Персоналът е структуриран в три основни направления: ‘Административно’, ‘Производство и продажби’ и ‘Проектиране и изграждане’. Възпитаници на фирмата специализират и работят в Япония, Англия и САЩ.

В своята професионална дейност през годините фирма „Хоум Гарден” работи в тясно сътрудничество с редица наложили се на пазара български фирми, а именно ‘АСИ Къмпани’, ‘Плантдизайн’, ‘Аквакор’, ‘Денекс’, ‘Дитек’, ‘Флора гарден център’, ‘Тотекс’, ‘Реа4’, ‘Булпласт М’, ‘Реликс Вибро’, ‘Ташев – Галвинг’, ‘Миланов и Сие’, ‘Майер България’, ‘Тес Екострой’, ‘Бонсай Клуб България’ и др.

Освен частни лица, сред клиентите на фирмата са много озеленителски и строителни фирми, не само на територията на София, но и от цяла България. Възползвайки се от затворения цикъл на работа (производство, проектиране, изграждане и поддръжка) сред големите ни клиенти са ”Мобилтел”АД, „Фолксваген – Сакар Ауто”ООД, „TM Ауто” ООД, Курортен комплекс „Албена”АД, „Олинеза” АД, „Либра” АД, „Зебра” АД, „Идеал Стандарт”АД, „Електроди”АД, „Егида”АД, Автосервиз „Тандер”, Медицинска академия, Словашко посолство, „Булгарреклама” АД, „Форт Нокс” ООД, „БИЛЛА България” ООД, „Феърплей Интернешънъл”АД, „Роял Фуудс”АД, Община Смолян, Софийска Голяма община, СО- район ‘Овча Купел’, СО- район Изгрев, СО- район Подуяне, ‘Кемпински хотел Зографски’ АД и др. До 2010 година фирмата е изградила и над 300 частни обекта. Едни от най-представителните ни обекти са:

 • Международен изложбен център на бул.Цариградско шосе
 • Офис-сграда на Мобилтел на ул.Балша
 • Шоурум Фолксваген кв.Овча Купел
 • Авто-сервиз Тандер в кв.Бояна
 • Офис-сграда Либра в Студентски град,
 • Баня „Мадара”, гр.София,
 • Словашко посолство
 • Офис-сграда „Бруната”-бул.”Братя Бъкстон”
 • Офис-сграда „Идеал Стандарт”–гр.Севлиево
 • Частна резиденция „Синята скала” – кв.Княжево
 • Офис-сграда „Продиз” ООД – бул.Черни връх,
 • Хотелски комплекс „Евелина Палас” – гр.Банско
 • Квартален парк- ж.к. Овча купел, гр. София<
 • Спортен парк- ж.к. Овча купел, гр. София,
 • Междублокови пространства, Район Изгрев, гр. София,
 • Реконструкция на японска градина, „Кемпински Хотел Зографски”, гр. София и др.

Като продължение на научната работа и сътрудничеството на собствениците на фирмата с Министерство на земеделието и горите (МЗГ), Министерство на околната среда и водите(МОСВ), Министерство на образованието и науката (МОН) и Лесотехнически университет се разработват много проекти за възстановяване и опазване на видовото и формово разнообразие и обучение и преквалификация на кадрите. По поръчка на Национален парк `Централен Балкан` през 2002-ра и 2004-та година при изключително тежки климатични условия успешно завърши работата по изпълнение на проекта: “Възстановяване на алпийски хабитати в Национален парк Централен Балкан”, включващ работа при надморска височина от 300 до 2300 м.н.в. по трасе дълго 42 км в безлюден и пресечен терен.

Съвместно с дирекцията на парк `Витоша` се възстановиха естествените популации от обикновен тис ( Taxus baccata ) и петтичинкова върба (Salix petranda) на територията на парка, а през 2003 година се произведе и посадъчен материал от Rheum raponticum, ендемичен вид за Европа, който беше внесен в естествените находища на вида на територията на Национален парк `Рила`. Участва се в разработването на проект „Национална самооценка на възможностите на България за глобално управление на околната среда” в тематичната работна група по борба с опустиняването по програма на ООН за развитие. В момента се работи по проекта за подпомагане размножаването на Clematis alpina и възстановяването на естествената популация на вида на територията на Природен парк „Витоша”

Фирма „Хоум Гарден” се е наложила на пазара с много доброто качество на декоративната растителност, която произвежда, а клиентите, решили да се доверят на екипа за проектиране, озеленяване и поддръжка остават доволни от крайния резултат, продукт на съвместна работа, сътрудничество и професионализъм.

Озеленяване София

Началото е поставено през 1989 година от инж. Тр.Трифонов (второ поколение производители и градинари, известни с голямата си колекционерска страст към растениевъдството). По време на обучението си в Лесотехническия институт (ЛТУ), се увлича по изкуството бонсай, което предизвиква интереса му към декоративната растителност. Като студент усилено се занимава с дендрология, генетика, селекция, интродукция и размножаване на растителните видове.

 

Comments are closed.

Scroll To Top