You are here: Home / Медицина / Ходжа Адем

Ходжа Адем

  Левски, ул. Витоша 37  0877 702 473 / 0885 995 789

Ходжа Адем

Слава на Аллах, господаря на световете ! Нека мир и благослов бъдат за Пратеника на Аллах Мухаммерд ( с. а. с.)

Нормално в този преходен свят хората да се измъчват от различни тревоги и стрес, защото този свят е място за страдания, трудности и мъки. Нормално е също, че хората се излагат на такива страдания и трудности, защото в корана се казва Човекът бе сътворен слаб (4:28). Много аети от корана и пророчески предания (хадиси) съдържат духовни и материални методи за лечение на душевни и телесни болести.

Аллах Теаля казва в корана И низпославаме в корана това, което е изцеление и милост за вярващите, а на угнетителите той надбавя само загуба (17:82)

Пророка Мухаммед е казал: За всяка болест, Аллах е дал лекарство, но някои хора могат да открият какво е то, а други не Нормално е и хората да имат проблеми, тревоги и болести, но важното е как те се справят с тях. Вярващият ще търси решението за тях в корана и суннета, където е истинското лекарство.

Нормално в този преходен свят хората да се измъчват от различни тревоги и стрес, защото този свят е място за страдания, трудности и мъки.

Comments are closed.

Scroll To Top