You are here: Home / Строителство / ХИТПРОЕКТ Плевен ЕООД

ХИТПРОЕКТ Плевен ЕООД

  Плевен, ул. Иван Вазов 10 А  0888 854 732

ХИТПРОЕКТ Плевен ЕООД

Проектиране на част ВиК от обекти на промишлено и гражданско строителство, напояване на земеделски земи. Укрепване на бреговете на реки, диги и изграждане на нови и Рекултивацзия на стари сметища и депа за отпадъци.

Изработка на документации за Оценка по ОВОС и Доклади по ОВОС.

Изработка на Документация за издаване на: Разрешителни за водовземене, от реки и кладенци ; Водоползване Разрешителни за ползване на водни обекти – добив на инертни материали от вътрешни реки на България и р. Дунав.

Разрешителни за изграждане на рибарници Разрешителни за заустване на отпадъчни води. Разрешителни за управление на отпадъците. Изработка на комплексни разрешителни за предприятия и Депа за отпадъци.

Фирмата е с дългогодишен опит в проектирането и изработка на горе описаните документации и може да предостави допълнителни материали за онагледяване.

Проектиране на част ВиК от обекти на промишлено и гражданско строителство, напояване на земеделски земи. Укрепване на бреговете на реки, диги и изграждане на нови и Рекултивацзия на стари сметища и депа за отпадъци.

Comments are closed.

Scroll To Top