You are here: Home / Електричество / Стимар ЕООД

Стимар ЕООД

   София, бул. Рожен №2 Б  02 836 75 43 / 0888 977 043

Стимар ЕООД

  • Консултации и одити в сферата на компенсация на реактивни мощности
  • Динамична компенсация
  • Компенсация на електрически мрежи с хармоници
  • Изработка, доставка и монтаж на ККУ
  • Реконструкция на съществуващи ККУ
  • Изграждане на системи за индустриален енергиен мениджмънт
  • Пълен инженеринг и реализиране на проекти за енергийна ефективност

Компенсация на реактивна енергия. Мълниезащита. Измервателни уреди.

Comments are closed.

Scroll To Top