You are here: Home / Медицина / Психолог-консултант Далия Пискулийска

Психолог-консултант Далия Пискулийска

    Варна, ул. Драган Цанков 15  0889 30 36 02

Психолог-консултант Далия Пискулийска

Психолог-консултант Далия Пискулийска е магистър по психология. Психологично консултиране, дипломна работа на тема Тревожност и депресия при деца и подратстващи.

Следдипломна квалификация със специалност Психологично консултиране при възрастни.

Специализант Клинична психология към МУ -Варна.

Обучение във Фамилна терапия към Институт по психодрама индивидуална и групова психотерапия Бернхард Ахтерберг – София.

Член е на :

 • Българската асоциация по когнитивно – поведенческа психотерапия, психолог – консултант
 • Дружеството на психолозите в България ISCO 2634 – 6001 BGRP – 1364

Обучителни семинари, тренинги, курсове по когнитивно-поведенческа психотерапия :

 • Тематично-апрцептивен тест ТАТ – класическа и когнитивно – поведенческа парадигма, проф. Марко Джанини, Италия
 • БАКППТ Когнитивно – поведенческа терапия при посттравматично- стресово разтройство – Пол Уибъл, Англия
 • БАКППТ когнитивно – поведенческа терапия на двойки и семейства Франк Датилио, департамент по психиатрия Харвард
 • Мастер – клас Методология за създаване на програми за профилактика на здравето проф. д-р Лариса Цветкова, Русия
 • БАКППТ – уъркшоп Психодиагностика в КПТ, доц. д-р П. Петкова, доц. д-р Кр. Иванов.

Провежда индивидуални консултации на възрастни. Работи с деца и семейства.

Психологично консултиране на деца:

 • емоционално съзряване, осигуряващо добра база за ефективно поведение
 • емоционални и поведенчески проблеми в детска възраст
 • агресивно поведение в семейството , детската градина и училище
 • С цел обхващането на цялостната картина на детското развитие и състояние кабинетът предлага при необходимост консулт с детски психиатър и клиничен психолог

Психологично консултиране на възрастни :

 • подкрепа за личностово израстване
 • нарушени взаимоотношения в семейството ( настоящото, родителското / разщиреното ), работната среда или приятелския кръг
 • затруднения във взаимоотношения с деца и тийнейджъри
 • възрастови кризи
 • тревога, раздразнителност, страх , срам, самота
 • съпътстваща психотерапия при психопатологични състояния (депресия, тревожност, фобии, хранителни разтройства)

Психолог-консултант Далия Пискулийска е магистър по психология. Психологично консултиране, дипломна работа на тема Тревожност и депресия при деца и подратстващи.

Comments are closed.

Scroll To Top