You are here: Home / Медицина / Проф. Д-р Марин Маринов

Проф. Д-р Марин Маринов

    София, бул. Акад. Иван Гешов 15  0887 333 545 / 0888 634 577

Проф. Д-р Марин Маринов

Проф. д.м.н. Марин Маринов е неврохирург в София, чиито внедрявания в Българската неврохирургична практика са:

  • рационализация – импедансметрия на главата в ранна детска възраст като скринингов метод при вътрешна хидроцефалия
  • интраоперативно електрофизиологично мониториране в неврохирургията
  • ендоскопски асистирана микроневрохирургия
  • виртуална невроендоскопия
  • интраоперативна невронавигация

Проф. д.м.н. Марин Маринов е неврохирург в София.

Comments are closed.

Scroll To Top