You are here: Home / Магазини / Петров 95

Петров 95

     Плевен, ул. Хаджи Димитър 24  0878 800 860 / 064 83 23 62

Петров 95

Къде пласираме нашата продукция?

Износ:

За Албания за хуманитарни помощи при войни, природни бедствия и др.

Вътрешен пазар:

  • Министерство на отбраната
  • Български червен кръст
  • Министерство на държавната политика при бедствия и аварии
  • Студентски общежития София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе, Свищов и др.

Кои сме и колко динамично работим?

Фирмата е предпочитан партньор на международните доставчици на хуманитарни помощи, поради факта, че при бедствия се изискват големи количества

продукция за кратко /до дни/ време.

Фирмата е предпочитан партньор на международните доставчици на хуманитарни помощи, поради факта, че при бедствия се изискват големи количества.

Comments are closed.

Scroll To Top