You are here: Home / Медицина / ПАНАЦЕЯ МЦ ООД

ПАНАЦЕЯ МЦ ООД

     Харманли, бул. България 56  037 385 103 / 0888 648 181

ПАНАЦЕЯ МЦ ООД

Медицински център ПАНАЦЕЯ е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ с четири легла за наблюдение и лечение до 48 часа, в което лекари с придобита специалност по профила на заболяването, с помощта на медицински специалисти и помощен персонал оказват специализирана и високоспециализирана извънболнична, медицинска помощ. Лечебното заведение има сключен договор със Здравната каса, както и със здравноосигурителни компании.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ /работещи по договор със здравната каса /

 1. Кардиологичен к-т – Д-р Ованесян
 2. Неврологичен к-т– Д-р Маринова
 3. АГ к-т – Д-р Е. Андреева
 4. Урологичен к-т – Д-р Д.Тончев;
 5. Хирургичен к-т – Д-р В. Карагеоргиев
 6. Ортопедотравматологичен к-т –Д-р Фотев

Клинична лаборатория – Д-р Стоянова

МАНИПУЛАЦИОННА в гр.Любимец, ул.Цар Симеон 37 /срещу болницата,до автомивката/ – вземане на биологични материали за изследване на кръв, урина, чревно заразоносителство, паразити, медицински свидетелства за работа, брак, здр.книжки и др., Предоставяне на готови резултати от персонал на МЦ Панацея, гр. Харманли. Здравноосигурените пациенти с направление от личен лекар и назначени лабораторни изследвания по пакет клинична лаборатория не заплащат такса от 2.00 лв. за биологичен материал.

ХИРУРГИЧЕН СЕКТОР за планови малки и АГ интервенции

ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕД. ДЕЙНОСТИ /по договор с РЗОК/

Ехокардиография; ЕКГ-холтер; Холтер за артериално налягане

СПЕЦИАЛИСТИ НА ПЛАТЕН ПРИЕМ:

 1. Д-р Климентов – вътр.болести
 2. Д-р Млъзев – кожни и венерически болести
 3. Д-р Ж.Желязков – хирург
 4. Д-р М.Първанов – анестизиология и интензивно лечение
 5. Д-р Г.Георгиев –анестезиология и интензивно лечение

Издаване на медицински свидетелства, здр. книжки и др. мед. документи МЦ Панацея има договор със следните доброволноздравноосигурителни дружества – ЗАД България АД, ЗОФ Съгласие, ЗОК Надежда АД и др.

МЦ Панацея има договор с МДЛ Цибалаб, гр. София за високоспециализирани лабораторни изследвания – щитовидни хормони,полови хормони, туморни маркери, микробиология, паразитология, диагностика за остеопороза,диагностика за алергии, имунохематология, наркотични вещества в урината и др.

Забележка: Лекарите-специалисти, работят по график, за справки и записвания на тел. на регистратурата – 037 385 103 / 0888 648 181

Медицински център ПАНАЦЕЯ е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ с четири легла за наблюдение и лечение до 48 часа, в което лекари с придобита специалност по профила на заболяването, с помощта на медицински специалисти и помощен персонал оказват специализирана и високоспециализирана извънболнична, медицинска помощ. Лечебното заведение има сключен договор със Здравната каса, както и със здравноосигурителни компании.

Comments are closed.

Scroll To Top