You are here: Home / Услуги / Нотариус Павлина Симеонова

Нотариус Павлина Симеонова

  Варна, бул. Мария Луиза 48, вх. В, ет. 3  052 630 660/ 052 633 663

Нотариус Павлина Симеонова

Пом. нотариус: Силвия Якова Район – Варна

Услуги

 • Нотариални актове, изповядване на сделки;
 • Договори;
 • Договори за доброволна делба и др.;
 • Нотариална заверка, заверка на преписи;
 • Приемане и съхранение на завещания, обявяване и връщане на завещания;
 • Нотариални покани;
 • Изготвяне и заверка на пълномощни, и др.;
 • Прехвърляне на собственост / МПС;
 • Консултации;
 • Изготвяне и проверка на документи * Нотариални кантори, нотариуси в
  гр. Варна

Пом. нотариус: Силвия Якова Район – Варна

Comments are closed.

Scroll To Top