You are here: Home / Селско стопанство / Мандра Люта

Мандра Люта

    София, ул. Житница 24  0884 151 194 / 0882 383 132

АДЛ ООД

Технологичното оборудване на предприятието е предназначено за производство на бяло саламурено сирене с капацитет на преработка 10 000 л сурово мляко на смяна. Преработва се краве, овче, биволско и козе мляко. Машините и съоръженията са произведени в България, Германия, Италия и Испания. Технологичния процес се управлява по електронен път, като за всяка продукция се води конкретен запис на условията, при които тя е произведена.

Изградената лаборатория позволява да се прави пълен анализ и контрол на суровината и в производството се допуска само отговарящата на Българския държавен стандарт и европейските изисквания продукция.

Стените и таваните на технологичните зали и хладилните помещения са облицовани с двукомпонентни, антибактериални сандвич панели, а пода е с полимерни настилки и холкер “Монопур” и “Монопекс”. Необходимият температурен режим, влажност и антибактериален контрол се поддържа от централна климатична инсталация. Заводският транспорт е окомплектован с млековоз, микробус, електрокар и транспортни колички.

Готовата продукция се пакетира в метални литографирани кутии по 16 -17 кг или вакум опаковки от 0,200 до 1 кг с луксозни картонени кутии. Има възможност при предварителна заявка от клиента да се постигат желаните от него конкретни сертификационни показатели в рамките на БДС.

Технологичното оборудване на предприятието е предназначено за производство на бяло саламурено сирене с капацитет на преработка 10 000 л сурово мляко на смяна.

Comments are closed.

Scroll To Top