You are here: Home / Медицина / Майки за донорството

Майки за донорството

  София  0888 721 010 / 0878 712 128

Фондацията извършва дейност в обществена полза, изразяваща се в:

  • Участия в социално-обществени дискусии и кампании в подкрепа на обществото по темите донорство, асистирана репродукция, раждане, майчинство, образование, демографски проблеми, детско и майчино здраве;
  • Разясняване на правата на донорите, информиране, съдействие и придружаване на донорите при осъществяване на донорството;
  • Участие при изготвяне на правната рамка на донорството;
  • Съблюдаване спазване правата на донорите и спазване на медицинските стандарти.
  • Спазване на законовите и етични норми при асистираната репродукция и донорството на генетичен материал.
  • Участие в дискусии и съблюдаване на законовите и етичните норми при замразяване на яйцеклетки, сперма, ембриони.

С цел набиране на средства за извършване на дейността фондацията ще събира дарения, сключва договори за спонсорство, както и ще развива следната примерно и неизчерпателно изброена стопанска дейност, свързана с целта й, а именно:

  1. Издателска дейност – издаване и представяне на книги, дипляни, брошури и др. такива;
  2. Организиране на събития, представяния, конференции и др. такива с цел набиране на средства, свързани с информиране на обществото за донорството на генетичен материал.
  3. Организиране на семинари, образователни и културни дискусии;
  4. Участие в проекти, финансирани от страна на трети физически и юридически лица.

Участия в социално-обществени дискусии и кампании в подкрепа на обществото по темите донорство, асистирана репродукция, раждане, майчинство, образование, демографски проблеми, детско и майчино здраве, Разясняване на правата на донорите, информиране, съдействие и придружаване на донорите при осъществяване на донорството…

Comments are closed.

Scroll To Top