You are here: Home / Медицина / Логопед и Психолог Надежда Стоянова

Логопед и Психолог Надежда Стоянова

Стара Загора, ул.Юрий Венелин 2 0879 467 610

Логопед Надежда Стоянова

Kомуникативните нарушения са нарушения на устната и писмена реч. Това са говорно и езикови нарушения. Те могат да възникнат както в детството, така в следствие на заболявания, които могат да засегнат центъра на речта в мозъка. Най-леките нарушения, без органично увреждане, това са артикулационни нарушения на някои звукове, които поради една или друга причина не са се формирали правилно (или липсват) при развитието на детето. Най- често срещани нарушения са на звук (Р) и (Л), (С), (З), (Ш), (Ж), (Щ) и др. Заекването е също много често срещан проблем вследствие на психотравма, наследственост, как е протекла бременността на майката и раждането. Тук е нарушена речевата плавност. Нарушена е кординацията между артиклационните, дихателните и фонационните мускулни.

Постановка на неправилно произнасяни звукове:

  • Възпитание и развитие на правилна реч
  • Развитие на моториката и фините движения
  • Създаване на програми за преодоляване на речевите нарушения
  • Диагностика на комуникативните нарушения.

Kомуникативните нарушения са нарушения на устната и писмена реч. Това са говорно и езикови нарушения.

Comments are closed.

Scroll To Top