You are here: Home / Услуги / Корел ПС ЕООД

Корел ПС ЕООД

София, ул. Любляна 46, ет. 6, офис 616-617 0888 65 45 22 / 0885 26 17 52

Корел ПС ЕООД

Фирма Корел ПС ЕООД се занимава с изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води.

Фирмата предлага компонентите за пречиствателни станции на отпадни води и питейни води (ПСОВиПСПВ), които могат да бъдат използвани като част от технологичните единици на ПСОВ и ПСПВ. Производителят предлага и компоненти, служещи за самостоятелно използване в областта на пречистването и обработката на води.

Видове продукти:

  1. Резервоари (РР, РЕ, неръждаема стомана, стомана)
  2. Решетки, решетъчни кошове
  3. Първични и вторични утаители
  4. Денитрифицираща система elimi-NITE
  5. Аериращи системи Силикон-каучук
  6. Пясъкоуловители
  7. Отделители на нефтопродукти и мазнини
  8. Регулиращи прегради, възвратни вентили
  9. Канализационни тръби, тройници и колена
  10. UV системи за дезинфекция на води LIT

Фирма Корел ПС ЕООД се занимава с изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води.

Comments are closed.

Scroll To Top