You are here: Home / Услуги / Корект Консултинг Груп ООД

Корект Консултинг Груп ООД

     София, ул. Дедеагач, бл. 11 А, офис 14  0886 655 086 / 0888 828 163

Корект Консултинг Груп ООД

Корект Консултинг Груп е успешна българска консултантска фирма в областта на интегрирани финансови и управленски услуги управление­то на проекти, инвестиционното финансиране и маркетинга.

Ние се отличаваме е креативност, адаптивност, професионализъм и бързина. Ценим високо сериозността на всеки един проект и вярваме, че всеки клиент е уникален и заслужава специално внимание.

Мисията на Корект Консултинг Груп е да подпомага своите клиенти при привличане на проектно финансиране, въвеждането на нови техно­логии, развитие на техните пазари и увеличаване на тяхната рентабил­ност.

Екипът ни работи в постоянно сътрудничество е най-добрите българ­ски експерти за финансово, технологично, инженерингово и екологично обезпечаване на проекти в областта на транспорта, земеделието, ту­ризма, както и в сферата на енергийната ефективност и възобновяеми- те енергийни източници.

Корект Консултинг Груп е успешна българска консултантска фирма в областта на интегрирани финансови и управленски услуги управление­то на проекти, инвестиционното финансиране и маркетинга.

Comments are closed.

Scroll To Top