You are here: Home / Строителство / ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД

ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД

  Монтана, бул. Трети март 68, ет. 1  096 300 195 / 096 301 181

ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД

Фирмата осъществява следните дейности:

1. Строителен надзор и Инвеститорски контрол включващ:

Упражняване на Строителен надзор по време на строителството и Инвеститорски контрол на обекти.съгласно подробно разработени Вътрешни правила за организация, контрол и отчитане на дейността на консултантската дейност в областта на инвестиционното проектиране, строителният надзор по време на строителния процес, отчета на извършеното строителство и подготовката на обекта/строежа, заедно с придружаващите го документи за въвеждане в експлоатация в „ИНТЕРКОНСУЛТ” ЕООД- Монтана.

2. Архитектурно бюро, занимаващо се с:
– архитектурно строително проектиране на жилищни, обществени, търговски, производствени и селскостопански сгради по всички части: архитектура, конструкции, В и К, ОВК, ВП, ППО, ПБЗ и КСС;
– градоустройство;
– компютърни 3D презентации и анимации.

3. Консултантски услуги
3.1.Оценка на съответствието на инвестиционните проекти спрямо българското законодателство.
3.2..Изготвяне на Технически паспорти на обекти.
3.3.Консултация по време на всички етапи от строителния процес, включително проектни дейности.
3.4.Консултации във всички сфери на строителния процес.
Същата има разработена, внедрена и действаща Интегрирана система по качество, околна среда и безопасни условия на труд и притежава трите сертификати: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:200

Архитектурно строително проектиране на жилищни, обществени, търговски, производствени и селскостопански сгради по всички части: архитектура, конструкции и др.

Comments are closed.

Scroll To Top