You are here: Home / Селско стопанство / Източнофрезийски Овце

Източнофрезийски Овце

   Мургаш  0898 682 986

Източнофрезийски Овце

Източнофризийска овца наречена овца Holstein свят, разработена в Германия и е най-Hollande.C овце с лактация от 220 дни и може да произвежда 600 литра. и много плодовита, средно с 2,5 агнета.

Животните от тази порода се отличават с най-висока млечност. Смята се, че породата е създадена чрез кръстосване на местните овце, отглеждани по крайбрежието на Северно море, с внесени от Холандия през 17 век източноиндийски млечни овце, а други смятат, че е местна порода от германската провинция Източна Фризия. Животните са едри, с дълго и сравнително тясно тяло, имат бяла необрасла с вълна глава, гола, дълга и суха и големи уши.

Профилът и е овнешки, а черепът е със силно изпъкнали очни орбити. Очите са големи и живи, ушите са дълги, остри, хоризонтално поставени и насочени леко напред. Овцете и кочовете са безроги. Опашката е средно дълга и гола. Коремът е обемист, но не е увиснал. Слабо зарунен е, а краката са дълги, със здрави копита и правилна постановка, обраснали с покривни косми. Мускулатурата е слабо развита, а костната система е нежна, но изградена от здрави и плътни кости.

Вимето е добре развито, симетрично и завършва с добре развити цицки. Овцете са бели с тъмни петна по лицевата част и края на ушите.

Овцете майки тежат 65 – 85 кг, а кочовете – 75 – 110 кг. Средната височина при холката е 75 – 78 см при овцете майки и 80 – 85 см при кочовете. Вълната е еднородна, местно подобрена и дълга 15 – 18 см, с едри къдрици. Средният годишен вълнодобив е 4,5 – 5 кг от овцете и 5 – 6 кг от кочовете при рандеман около 65%. Руното е полуотворено. Овцете майки се отличават с висока плодовитост – раждат от две до четири агнета. Средната млечност, заради която те са ценни, е много висока – 500 – 550кг, но има овце от които се получава 1000 л мляко за една година. Дневната млечност след отбиване на агнетата е 2 – 5 л. Млякото съдържа 5 – 6% мастни вещества.

Овцете са много взискателни към пашата и режима на хранене. Ако не се осигурят богати пасища, чувствително намалява продуктивността им.

У нас овце от тази порода са внасяни многократно, но поради това, че са чуствителни към сухия климат и неблагоприятните условия на хранене и отглеждане трудно се аклиматизират. Най-често боледуват от хронична бронхопневмония. По издържливи са кръстоските от първо поколение. С повишаване на кръвноста на кръстоските се понижава аклиматизационната им способност. Източнофризийските кочове се използват при създаването на специализирано млечно овцевъдство в нашата страна.

Източнофризийска овца наречена овца Holstein свят, разработена в Германия и е най-Hollande.C овце с лактация от 220 дни и може да произвежда 600 литра. и много плодовита, средно с 2,5 агнета.

Comments are closed.

Scroll To Top