You are here: Home / Строителство / Изомакс ЕООД

Изомакс ЕООД

София, ул. Военна рампа 30 02 836 75 54

Изомакс ЕООД

Стъпвайки на древната философска маскима ПРЕВЪРНИ ПРОТИВНИКА В СЪЮЗНИК, от 1990г. насам ИЗОМАКС разработва и създава за Вас продукти на водна основа срещу водата!

Вече 22 години, повече от 20 000 клиенти в различни краища на света прилагат патентованите, български, течни хидроизолации ИЗОМАКС и така постигат сигурни и дълготрайни резултати в защитата от вода.

Хидроизолационните материали ИЗОМАКС са оригинална разработка, регистрирана в Патентното ведомство. Материалите са сертифицирани съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти, за което има издадено БТО. ИЗОМАКС притежава сертификат по стандарта за качество ISO 9001:2008 с обхват: производство и продажба на хидроизолационни продукти ИЗОМАКС и изпълнение на хидроизолационни покрития.

Техническа експертиза на Центъра за научни изследвания и проектиране към Университета по архитектура, строителство и геодезия, установи дълготрайност и запазване на качествата на хидроизолациите с продукти ИЗОМАКС над 10 години, при реални експлоатационни условия.

Само след няколко намазвания на пасти ИЗОМАКС, Вие имате хидроизолация, доказано гарантираща спокойствието Ви. И най-важното: всеки може да се справи сам!

Полученото покритите е еластично, покрива 100% от основата, без фуги и снадждания, едно цяло от край до край; без възможност за разлепване, омекване или стичане; с много забавено стареене – дълготрайност над 10 години, доказано от времето – повече от 1 200 000 кв.м изпълнени хидроизолации, с гаранция от ИЗОМАКС.

Стъпвайки на древната философска маскима ПРЕВЪРНИ ПРОТИВНИКА В СЪЮЗНИК, от 1990г. насам ИЗОМАКС разработва и създава за Вас продукти на водна основа срещу водата!

Comments are closed.

Scroll To Top