You are here: Home / Услуги / Играорец – група за народни хора

Играорец – група за народни хора

           София, кв. Свобода, ул. Дилянка 20 0897 98 41 66

Играорец – група за народни хора

Група Играорец съществува от 2005 г. Неин създател е Красимир Христов, а поводът за създаването й е желанието на група ентусиасти да научат няколко български хора.

За кратко време става ясно, че ценителите на българския фолклор са много и броят на участниците нараства значително.

Постепенно се разширява и репертоарът – понастоящем в групата се разучават над 80 автентични и обработени хора от всички региони на България.

Поддържайки идеята, че в Играорец всеки може да намери мястото си, заниманията в групата са организирани на няколко нива, според броя на изучаваните народни танци и сложността на изпълнение – за начинаещи, за среднонапреднали и за напреднали. Желаещите сами определят нивото на групата си, а ако не могат да го направят предварително – след първото посещение в някоя от групите за начинаещи ще бъдат ориентирани от преподавателя си.

За удобство на курсистите занимания за всяко ниво се провеждат в кв. Иван Вазов , кв. Надежда и кв.Люлин – в различни дни от седмицата и в удобно време.

От създаването си Играорец не е просто място, където желаещите могат да научат български хора – неповторимата атмосфера и уникалното споделяне, което дава ритъма на хорото, пораждат приятелство и желание общуването да продължи извън залата. Независимо, че поколенията се сменят, традиционната „бира след репетиция” се е превърнала в ритуал за групата , а сбирките за демонстрация на наученото се провеждат всеки месец. Практика е два пъти годишно групата да организира уикенд-семинари, на които се предлагат занимания за различните нива, а вечер всички са на хорото. Играорци посещават събори, надигравания, срещи с други групи и т.н…..

Играорец поддържа следните нива на групи:

Ниво Начинаещи – репертоарът включва основни, предимно автентични и популярни народни танци, които са леки за разучаване и изпълнение. Преминавайки базовото ниво, всеки Играорец успешно може да се хване на хорото на традиционните сватбарско-кръчмарски изяви . В това ниво участниците получават информация за различните етнографски области на България и за стиловете на изпълнение на хората във всяка една от тях. Наред с разучаването на хора, в базовото ниво се отделя внимание и на началната танцова култура – с 10-минутен загряващ комплекс за обща физическа кондиция и едновременно усвояване на основните позиции на тялото и крайниците при изпълнение на български хора.

Ниво Среднонапреднали – това е нивото, в което се разширява броят на изучаваните хора от отделните области, като едновременно с това в народните танци се надграждат по-сложни и атрактивни елементи. Това е и нивото, в което голяма част от курсистите проявяват по-сериозен интерес към тактовите размери на различните хора, към произхода им и спецификата на изпълнение. Завършването на това ниво гарантира изградена танцова кондиция, добра физическа подготовка и така нужната за българските народни танци бързина на краката.

Ниво Напреднали – нивото, в което се работи предимно върху стила на изпълнение. Играят се хора с по-сложни и наситени елементи. Това е групата на ценителите на българското хоро, които знаят и могат и които имат увереността да поведат всяко хоро, да импровизират, да играят със стил и настроение.

Преходно ниво – това е нивото, в което курсистите вече знаят популярните хора. Тук те имат възможността да попълнят пропуснатите знания и да репетират вече наученото. Преходното ниво е и нивото, в което на едно място се събират курсисти от всички нива и зали.

Група Играорец съществува от 2005 г. Неин създател е Красимир Христов, а поводът за създаването й е желанието на група ентусиасти да научат няколко български хора.

About brainstorm2011

Comments are closed.

Scroll To Top