You are here: Home / Селско стопанство / ЗП Димитър Георгиев Илиев

ЗП Димитър Георгиев Илиев

     с. Сухаче, ул. Дядо Вълко 13  0888 653 297 / 0879 590 375

ЗП Димитър Георгиев Илиев

ЗП Димитър Георгиев Илиев е земеделски производител в село Сухаче, Община Червен бряг. Земеделският производител се занимава с:

  • зеленчукопроизводство
  • животновъдство
  • търговия с червен калифорнийски червей
  • жърва
  • лов

Произведената от ЗП Димитър Георгиев Илиев продукция е предназначена за търговия, както на едро, така и на дребно.

ЗП Димитър Георгиев Илиев разполага със селскостопанска техника и прикачен инвентар, необходими за обработката на земята, реализирането на зелечуци.

За животновъдството извършвано от ЗП Димитър Георгиев Илиев се грижат опитни ветеринари и животновъди. Животновъдите извършват постоянен контрол върху здравословното състояние на животните и храните, с които ги хранят.

Произведената от ЗП Димитър Георгиев Илиев продукция е предназначена за търговия, както на едро, така и на дребно.

Comments are closed.

Scroll To Top