You are here: Home / Електричество / ЕТ Тодор Бакалов

ЕТ Тодор Бакалов

        Карлово, ул. Дъбенско шосе 1 0889 49 80 77 / 0335 92 137

ЕТ Тодор Бакалов

ЕТ Тодор Бакалов гр. Карлово е създадена през 1991 година с предмет на дейност Търговия на ел. материали, Маркетингови проучвания и консултации, Инжeнеринг на електроинсталации и уредби. В процеса на работа фирмата успя да се утвърди като една от водещите в региона за доставка, изграждане и ремонт на различни видове електроинсталации. Екипът ни се състои от добри специалисти с богат опит. Стриктно спазваме нормативните изисквания при изграждането на ел. инсталациите, с което гарантираме безопасност и дълготрайност при експлоатацията им.

С цел да задоволим изискванията на клиентите, ние се стремим да предложим затворен цикъл от услуги:

  • доставка на материали
  • монтаж
  • въвеждане в експлоатация с индивидуално и оптимално решение, съобразено както с желанията на клиента, така и с особеностите на обекта.

Предлагаме качествено обслужване, изпълнение в посочените срокове, лоялност и коректност.

Наши клиенти са фирми от машиностроителната и хранително-вкусовата промишленост и строителството.

Фирмата е вписана в централния професионален регистър на Камарата на строителите в България от пета група.

С цел да се поддържа висок стандарт на качество на предлаганите от нас услуги ЕТ ТОДОР БАКАЛОВ внедри система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001: 2008.

През 2008-2009г. фирмата сътрудничи по европейски проект Професионален старт за обучение на ученици по електротехника от ПГ Братя Евл.и Хр. Георгиеви.

ЕТ Тодор Бакалов гр. Карлово е създадена през 1991 година с предмет на дейност Търговия на ел. материали, Маркетингови проучвания и консултации, Инжeнеринг на електроинсталации и уредби.

Comments are closed.

Scroll To Top