You are here: Home / Медицина / Д-р Пламен Иванов

Д-р Пламен Иванов

   София, ул. Св.Г.Софийски № 3  02 9 225 910 / 0888 477 495

Д-р Пламен Иванов

Завършва Медицинска академия – София през 1993 г. От 1994 специализира хирургия в клиника Коремна хирургия ВМА, при доц. Иван Донков и лапароскопска хирургия при доц. Красимир Василев. През 2000 г. минава курс по новости в колопроктологията и възстановаване при ингвинална херния в Jagiellonian University, Краков, Полша.

През 2005 изкарва курс за мининвазивни техники в колоректалната хирургия в Danube Hospital, Виена. През 2009 г. следва курс по миниинвазивна хирургия и хирургия на естествените отвори в IRCAD University of Strasbourg, Франция

От 2007 г.e началник на отделение в Клиника по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология, ВМА – София.

Има специални интереси в областта на миниинвазивната хирургия и значителен опит в лапароскопската хирургия: холецистектомия, операции на дебелото черво и ректум, на стомаха, кисти на паренхимни органи, частична чернодробна резекция и др.

Член е на Българското хирургическо дружество, на Българския гастро-хирургичен клуб, на международните Еuropean Association For Endoscopic Surgery (EAES), European Association For Transluminal Surgery (EATS), European Hernia Society (EHS).

Завършва Медицинска академия – София през 1993 г. От 1994 специализира хирургия в клиника Коремна хирургия ВМА, при доц. Иван Донков и лапароскопска хирургия при доц. Красимир Василев. През 2000 г. минава курс по новости в колопроктологията и възстановаване при ингвинална херния в Jagiellonian University, Краков, Полша.

Comments are closed.

Scroll To Top