You are here: Home / Медицина / Д-р Орлин Илиев

Д-р Орлин Илиев

Добрич 0898 85 94 25

Д-р Орлин Илиев

Ветеринарно лечебно заведение на д-р Орлин Янков Илиев, предлага профилактикаи лечение на следните заболявания:

  • паразитни
  • заразни и незаразни
  • кожни
  • АГЕ
  • хирургични и др.

Ветеринарно лечебно заведение на д-р Орлин Янков Илиев, предлага профилактикаи лечение на следните заболявания

Comments are closed.

Scroll To Top