You are here: Home / Медицина / Д-р Димитър Димитров

Д-р Димитър Димитров

  Шумен, ул. Цар Освободител 86  0897 930 997

Д-р Димитър Димитров

Доктор Димитър Димитров е лекар специалист хирург с дългогодишен опит, практикуващ своята дейност на територията на град Шумен. Доктор Димитров извършва хирургически операции и интервенции и онкологични операции.

Доктор Димитър Димитров е специалист по обща хирургия. Специалистът извършва лапароскопски операции. Доктор Димитров е специалист хирург с дългогодишен опит в областта на обща ендокринна и коремна хирургия.

Доктор Димитър Димитров извършва лапароскопска хирургия и лекува заболявания, като:

  • Оперативни коремни интервенции-вътрешни в пълен обем
  • Лапароскопска хирургия на жлъчен мехур, панкреас, черен дроб, дебело черво и стомах
  • Хернии
  • Заболявания на жлъчни пътища
  • Гастроинтестиналната система
  • Хирургия на дебело черво
  • хирургия на панкреас

Благодарение на новите модерни и иновативни технологии голям брой от процедури извършвани от Доктор Димитър Димитров се осъществяват по безкръвен път, чрез лапароскопия.

Лапароскопията е съвременна хирургична техника, при която коремните операции се извършват през няколко малки отвора на коремната стена. При лапароскопските операции, образът се предава чрез камера до монитор, което позволява неколкократно увеличаване на структурите в оперативното поле. Могат да бъдат извършвани оперативни интервенции върху всички органи в корема и малкия таз, както и върху ретроперитонеални структури.

Доктор Димитър Димитров е лекар специалист хирург с дългогодишен опит, практикуващ своята дейност на територията на град Шумен. Доктор Димитров извършва хирургически операции и интервенции и онкологични операции.

Comments are closed.

Scroll To Top