You are here: Home / Медицина / Д-р Галя Найденова Атанасова

Д-р Галя Найденова Атанасова

    Плевен, ул. Сан Стефанова 1, каб. 35  064 88 82 35 / 0889 202 647

Д-р Галя Найденова Атанасова

Като общопрактикуващ лекар, Галя Атанасова извършва прегледи и лечение на деца и възрастни. В своята работа, доктор Атанасова се грижи за хронично болни пациенти и извършва наблюдение на кърмачета и новородени. В медицинският кабинет, личният лекар извършва имунизации, ваксинации, измерване на тегло и ръст и други медицински дейности.

В кабинета на доктор Галя Атанасова се провежда детска консултация. Малка част от консултацията включва: проследяване на физическото и нервно-психическото развитие на детето, проследяване правилното хранене на детето, профилактика на рахит, анемия, хипотрофия и затлъстяване. За вашите деца, като общопрактикуващ лекар, доктор Атанасова извършва задължителни и препоръчителни имунизации и назначава различни изследвания.

Медицинският кабинет на доктор Атанасова ще намерите в град Плевен – ДКЦ 2. Той е оборудван с модерна терапевтична и диагностична апаратура. За качеството на медицинските услуги, допринасят богатият опит на специалиста и модерно оборудване. Медицинският кабинет на Атанасова, отговаря на хигиенните изисквания за диагностика и лечение.

Доктор Галя Атанасова предлага индивидуално отношение към всеки пациент. За най-малките пациенти, тя осигурява максимален комфорт и удобство.

Като общопрактикуващ лекар, Галя Атанасова извършва прегледи и лечение на деца и възрастни. В своята работа, доктор Атанасова се грижи за хронично болни пациенти и извършва наблюдение на кърмачета и новородени. В медицинският кабинет, личният лекар извършва имунизации, ваксинации, измерване на тегло и ръст и други медицински дейности.

Comments are closed.

Scroll To Top