You are here: Home / Услуги / Ди Ем Си Консулт

Ди Ем Си Консулт

Бургас 0889 089 030

Ди Ем Си Консулт

Ди Ем Си-Диана Маринова е регистриран счетоводител на свободна практика . Професионалист с дългогодишен опит в сферата на счетоводството, администрирането на работни заплати, данъчното и осигурително законодателство.

Ди Ем Си ще бъде вашия надежден партньор, благодарение на предлагания широк спектър от висококачествени услуги в областта на счетоводството, данъчното облагане, изготвянето на периодични отчети за целите на управлението, администрирането на работни заплати, професионална комуникация и квалифицирано представителство при ревизии и проверки от органите на държавната администрация (НАП, НОИ, Инспекция по труда и други контролни органи). Независим орган при извършването на ревизии с оглед достоверно отразяване на резултатите от междинни и годишни ревизии.

Ние сме амбициозни, креативни и с индивидуален подход към всеки клиент. Отнасяме се отговорно към всеки случай и търсим оптимално решение на всеки проблем. Практиката ни показва, че прецизната и добре организирана счетоводна отчетност, познаването на нормативната база и своевременните данъчни и правни консултации, са необходимо и важно условие за развитието на бизнеса на нашите клиенти.

Нашият девиз е: Няма по- голямо спокойствие от това да си на светло!

Ди Ем Си-Диана Маринова е регистриран счетоводител на свободна практика . Професионалист с дългогодишен опит в сферата на счетоводството, администрирането на работни заплати, данъчното и осигурително законодателство.

Comments are closed.

Scroll To Top