You are here: Home / Строителство / Дедал 1995 ЕООД

Дедал 1995 ЕООД

    София, ул. Любен Каравелов 9  0888 77 32 06 / 0889 61 63 84

Дедал 1995 ЕООД

Фирма Дедал 1995 ЕООД е строително-ремонтна фирма с опит от 1995 г. Фирмата има натрупан дългогодишен опит в ремонтно-строителни, довършителни и възстановителни работи, строителство, изграждане, реконструкция, ремонти на магазини, ресторанти, офиси и жилища.

Дедал 95 извършва също саниране на сгради, вертикална планировка, преустройства на съществуващи къщи и апартаменти.

Разполага с професионални строители и инженери, доказали своята компетентност и коректност.

Предлага изработка на проекти по задание на клиента, като разполага с необходимото техническо оборудване, транспортни средства и специализиран персонал, за да изпълни поетите ангажименти в договорните срокове.

Сертификати

С решение и протокол № 0335/30.06.2011 г. на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя ДЕДАЛ-1995 ЕООД е вписанa като член в Камарата на строителите и е притежател на Удостоверения за изпълнение на строежи със следния обхват:

  • Първа група – строежи от четвърта и пета категория – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – Удостоверение № I-NV 010253
  • Пета група – отделни видове строителни и монтажни работи – Удостоверение № V-NV 007007

Дедал 1995 ЕООД е в процес на сертифициране и внедряване на интегрирана система за управление на качеството 9001:2008.

Фирма Дедал 1995 ЕООД е строително-ремонтна фирма с опит от 1995 г. Фирмата има натрупан дългогодишен опит в ремонтно-строителни, довършителни и възстановителни работи, строителство, изграждане, реконструкция, ремонти на магазини, ресторанти, офиси и жилища.

Comments are closed.

Scroll To Top