You are here: Home / Строителство / ГЕЛ-2000 ООД

ГЕЛ-2000 ООД

  Хасково, ул. Цар Иван Асен 2 №24  0889 521 131

ГЕЛ-2000 ООД

Отоплителни и вентилационни инсталации, инсталации за технологична пара за високо и ниско налягане, монтаж парогенератори, парни и водогрейни котли, топлинни изолации, вентилационни уредби. Абонаментна поддръжка на отоплителни инсталации за отоплителен сезон. Метални конструкции, месингови парапети и всичко от месинг.

Дейности:

1.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

  • Проектиране, доставка и цялостно изграждане на котелни централи и отоплителни
  • Инсталации
  • Монтаж и поддръжка на всички видове котли/газови, електрически, на твърдо гориво, пелетни / и котелни централи
  • Проектиране, изработка, доставка и монтаж на вентилационни системи за промишленни обекти

2.ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, МОНТАЖ НА ПОКРИВНИ И СТЕННИ ПАНЕЛИ

3.ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ /ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ, ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ПАРА И ГОРЕЩА ВОДА И СЪДОВЕ, РАБОТЕЩИ ПОД НАЛЯГАНЕ

4.ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА:

  • СТОМАНЕНИ СГРАДНИ ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ
  • СТОМАНЕНИ СГРАДНИ ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА

ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ
Консултация, проектиране, изграждане, пускане в експлоатация и узаконяване на:

  • Газови инсталации за природен газ /метан/
  • Газови инсталации за пропан-бутан
  • Газсигнализация и взривозащита

5. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ ИНСТАЛАЦИИ-проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталации за водно пожарогасене.

Отоплителни и вентилационни инсталации, инсталации за технологична пара за високо и ниско налягане, монтаж парогенератори, парни и водогрейни котли, топлинни изолации, вентилационни уредби. Абонаментна поддръжка на отоплителни инсталации за отоплителен сезон. Метални конструкции, месингови парапети и всичко от месинг.

Comments are closed.

Scroll To Top