You are here: Home / Услуги / ВиК Комплект ООД

ВиК Комплект ООД

  София, ул. Дунав 41  0888 223 897 / 02 9 804 086

ВАШИЯТ УСПЕХ Е В ТОЧНОСТТА НА ИЗМЕРВАНЕТО

В И К – КОМПЛЕКТ ООД се доказа във времето, като напълно ориентирана към своите клиенти фирма – от изясняване на изискванията и нуждите до осигуряване на необходимото оборудване, монтажа и пуск в експлоатация, обучение за работа с приборите и поддържането на системите.

Представители сме за България, Македония, Румъния и Турция на Руската фирма ВЗЛЕТ – производител на измервателна апаратура.

През 2005 година въведохме система за управление на качеството с област на приложение – доставка, монтаж и поддръжка на ултразвукови разходомери за Ду 100 – 4200 мм, катодна защита от корозия на стоманени тръбопроводи. Всички дейности се изпълняват от висококвалифицирани специалисти с необходимото ниво на компетентност.

Екип с над 20 годишен опит в монтажа и поддържането на ултразвуковите разходомери и катодна защита от корозия. Ултразвуковият разходомер AFLOWT UF е сертифициран в германската PTB – Физико – техническа федерална агенция. ЕС – сертификат за одобрение на типа № DE-12-MI001- PTB002 и Сертификат за съответствие на OIML Test Repfrts № PTB-1.5-4050906 / 16.01.2012 Електромагнитния разходомер AFLOWT МF е сертифициран в германската PTB – Физико – техническа федерална агенция. ЕС – сертификат за одобрение на типа № DE-09-MI001- PTB018 и Сертификат за съответствие на OIML R40/2006-DE-109.01 валиденост 24.09.2019 год.

В И К – КОМПЛЕКТ ООД се доказа във времето, като напълно ориентирана към своите клиенти фирма – от изясняване на изискванията и нуждите до осигуряване на необходимото оборудване, монтажа и пуск в експлоатация, обучение за работа с приборите и поддържането на системите.

Comments are closed.

Scroll To Top