You are here: Home / Електричество / ВЕСТА 17 ООД

ВЕСТА 17 ООД

  Търговище, ул. Трапезица 6  060 167 200 / 0878 986 593

ВЕСТА 17 ООД

ВЕСТА 17 ООД е учредена през 2007г. с адресна регистрация – гр.Търговище, ул.Паисий №4, като през годините изкупува дружествата, ЕТ Веста 13 и Веста 15 ЕООД.

Основната дейност на фирмата е проучване, проектиране, изграждане, профилактика, ремонт и модернизация на битови и промишлени електроинсталации, заземителни и мълниезащитни уредби /конвенционални и с изпреварващо действие/, пожароизвестителни системи, съоръжения ниско и средно напрежение: Трафопостове, МТП, МТТ, БКТП, въздушни и кабелни електропроводни линии, ремонт на силови трансформатори от 25kVAдо 1000kVA и други.

Във фирмата работи високо квалифициран ръководен и изпълнителски персонал. Сроковете за изпълнение на поръчките са възможно най-кратки , цените –приемливи, а качеството приоритет.

От създаването си до днес Веста-17 ООД е реализирала разнообразни по обем и задание поръчки от водещи фирми.

ВЕСТА 17 ООД е учредена през 2007г. с адресна регистрация – гр.Търговище, ул.Паисий №4, като през годините изкупува дружествата, ЕТ Веста 13 и Веста 15 ЕООД.

Comments are closed.

Scroll To Top