You are here: Home / Магазини / Васстрой ЕООД

Васстрой ЕООД

           Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 89 0888 937 802 / 0888 567 247

Васстрой ЕООД

Началото на нашата дейност е от 1990 година. Първата ни фирма, СД Елприм е регистрирана в края на 1990г. и извършваше задачи в областта на електро-енергетиката и елктроинсталации в сгради. Приемникът й, ЕТ Данима, разшири дейността ни, като включи извършване на строително-монтажни и всички инста-лационни работи. През последните десет години работи и едноличното ни дружество с ограничена отговорност Васстрой. Дейността на фирмата е върху широк спектър от дейности и работи на територията на цялата страна.

Сайта Профисим построихме с цел запознаване с нашите продукти и взаимодействие с клиентите ни. Професионалното Строителство и Монтаж е ръководно начало за всяко наше начинание.

Изпълнили сме обекти в сферата на енергетиката, промишлеността, туризма и частния сектор. Най новата ни разработка е модул за изгаряне на пелети за пригаждане към съществуващи и нови уреди за твърдо гориво.

Обекти на които сми работили са:

  • Реконструкция на хотел на ДСК гр.Доспат-отоплени и вентилация.
  • Отопление на механични работилници в рудници Трояново 2 и Трояново 3 на комплекса Марица изток. Тук са монтирани ел.котли с мощност 1200 квт, наша разработка.
  • Отоплителни инсталации с наши ел.котли в Български пощи ЕАД Стара Загора и Линейно кабелно стопанство ЕАД София.
  • Обекти в Енел ТЕЦ Марица изток 3
  • Обекти в ТЕЦ Марица изток 2
  • Обекти в Мини Марица изток
  • Редица общественни и битови обекти

Заедно с всичко това от 2013г. разработихме и реализираме устройства за отопление на пелети. Изработваме целия инженеринг по отоплението с пелети. Разклеждайки сайта, по нататък, предлагаме достатъчно информация по тази тема. Искаме да обърнем внимание на това, че нашето производство не е серийно и всеки уред се изработва и монтира на място удобно на потребителя.

Разполагаме с необходимата квалифицирана работна ръка и техника.

Началото на нашата дейност е от 1990 година. Първата ни фирма, СД Елприм е регистрирана в края на 1990г. и извършваше задачи в областта на електро-енергетиката и елктроинсталации в сгради.

Comments are closed.

Scroll To Top