You are here: Home / Електричество / Бим Инженеринг ООД

Бим Инженеринг ООД

София, бул. Димитър Петков 117 0888 732 427 / 0887 606 556

Бим Инженеринг ООД

Фирмата е създадена през 1999г. С основен предмет на дейност електроизграждане съоражения Ниско и средно напрежение, КИП и автоматика и проектиране. Още от самото начало фирмата изпълнява всякакъв вид електрически инсталации, Външни eл. Захранвания, Заземителни и мълниезащитнни инсталации.

Перз 2000г. към фирмата е създадено самостоятелно звено /Пусково- Наладъчна лаборатория/, която на 26.03.2001 получава акредитация от МРРБ- ДНСК. Според действащата в момента нормативна уредба същото е преименувано в /Орган за контрол от вида С / и притежава сертификат за акредитация №60-ОКС/14.03.2008г. издаден от Изпълнителна Агенция Българска Служба за Акредитации съгласно БДС ЕN 17020.

През годините Фирматта се налага на пазара като коректен партньор в отношенията си с всички свои контрагенти, предлага цялостни инженерингови решения и до момента е реализирала огромен обем свои и на водещи строителни фирми проекти в сферите на промишленото и жилищно строителство.

Фирмата има изградена гъвкава структура, разполага с висококвалифициран персонал отговарящ на високите изисквания в бранша.

Фирмата е създадена през 1999г. С основен предмет на дейност електроизграждане съоражения Ниско и средно напрежение, КИП и автоматика и проектиране. Още от самото начало фирмата изпълнява всякакъв вид електрически инсталации, Външни eл. Захранвания, Заземителни и мълниезащитнни инсталации.

Comments are closed.

Scroll To Top