You are here: Home / Суровини / Бетонов център Белла Бетон

Бетонов център Белла Бетон

   Петрич  0898 490 001

Бетонов център Белла Бетон

Белла Бетон е една от търговските марки на БИИП КОММ ООД-София

Предметът на дейност на компанията включва производство, транспортиране и полагане на бетонови и строителни разтвори със собствени бетонпомпи. За осъществяване на своята дейност фирмата разполага с 2 напълно оборудвани бетонови възли и 12 специализирани машини. С оглед оптимизиране на разходите посредством намаляване на транспортното разстояние и с цел бързо и качествено обслужване на клиентите, производствените бази са разположени така, че максимално да покрият територията на градовете Петрич и Сандански.

  • Бетонов възел в гр. Петрич Промишлена зона-тип Елба-1м3 капацитет 50м3 на час
  • Преносим Бетонов възел Sicoma 3 м3 с капацитет 120м3 на час

Всички производствени бази са изцяло автоматизирани и съответстват на международните изисквания и стандарти за производство на бетон. Модерното им оборудване гарантира целогодишно високо качество на производството.

Белла Бетон разполага със собствена транспортна, бетонополагаща и др. специализирана техника, а именно :

  • 6 броя бетоновози- 9 кубикови
  • 3 броя бетонпомпи
  • 1 брой 24-метрова- Пуми
  • 1 брой 28-метрова-Пуми
  • 1 брой 36-метрова-Пуцмастер
  • самосвали 4 -осни – 2бр.
  • Багер товарач – 2бр.

Склад за инертни материали с.Тополница ( 10км от Петрич)

За поддръжка на автомобилния парк /транспортни средства, машини и съоръжения / е изграден сервиз, разполагащ със собствена инструментална база.

Белла Бетон е една от търговските марки на БИИП КОММ ООД-София

Comments are closed.

Scroll To Top