You are here: Home / Строителство / Архитектурно студио 4ПЛЮС АРХИТЕКТИ

Архитектурно студио 4ПЛЮС АРХИТЕКТИ

Пловдив,ул.Цар Иван Александър 20 032 629 878, 0887 313 931

Архитектурно студио 4ПЛЮС АРХИТЕКТИ

Архитектурно студио “4ПЛЮС АРХИТЕКТИ” е създадено с цел изготвянето на проекти за сгради и съоръжения с висока архитектурно – художествена стойност. В състава му влизат 4 /четири/ активно работещи архитекти с пълна проектанска правоспособност и около 30 /тридесет/ сътрудници от различни специалности. Архитектурното бюро е изготвило множество проекти с много високо качество и с отлични технико-икономически показатели. Разполагаме с голям творчески потенциал, защото екипът ни е съставен от професионалисти с богат опит и новаторски идеи. В дейността си залагаме на баланс между визия и функция.

Архитектурно студио “4ПЛЮС АРХИТЕКТИ” е създадено с цел изготвянето на проекти за сгради и съоръжения с висока архитектурно – художествена стойност.

Comments are closed.

Scroll To Top