You are here: Home / Мебели / Архитектурно студио Бондарт

Архитектурно студио Бондарт

   София, бул. Витоша 188  0897 95 19 11 / 0889 71 73 53

Архитектурно студио Бондарт

Архитектурно студио БОНДАРТ е създадено през 2007г. Идеята за неговото формиране се заражда като мечта на млади оптимисти /вече реалисти/. В процеса на времето екипът и концепциите на неговата дейност се трансформират, за да достигнат до настоящия си екип.

Първата самостоятелна фирма на неговите членове БОНДАРТ КОНСУЛТ ЕООД се регистрира в началото на 2012г. с основен предмет на дейност архитектурно, интериорно проектиране и посредничество при сделки с недвижими имоти. Членовете му имат различен общ и самостоятелен професионален път.

Архитектурно студио БОНДАРТ е създадено през 2007г. Идеята за неговото формиране се заражда като мечта на млади оптимисти /вече реалисти/. В процеса на времето екипът и концепциите на неговата дейност се трансформират, за да достигнат до настоящия си екип.

Comments are closed.

Scroll To Top