You are here: Home / Услуги / АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО СИМЕОНОВ и СИНОВЕ

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО СИМЕОНОВ и СИНОВЕ

  София, ул. Цар Асен 5, ет. 3, ап. 18  0888 345 644 / 0878 345 646

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО СИМЕОНОВ и СИНОВЕ

Адвокатско дружество СИМЕОНОВ и СИНОВЕ е правоприемник на адвокатска кантора СИМЕОНОВ И СИНОВЕ, която е създадена през 1993 г., в гр. София от адвокат Огнян Атанасов Симеонов.

Кантората предлага висококвалифицирано обслужване и процесуално представителство на български и чуждестранни граждани и фирми в следните области: наказателно право, гражданско право, търговско право, облигационно право, банково право, застрахователно право, вещно право, трудово право, административно право, финансово право, данъчно право, митническо право и международно частно право.

Адвокатско дружество СИМЕОНОВ и СИНОВЕ е правоприемник на адвокатска кантора СИМЕОНОВ И СИНОВЕ, която е създадена през 1993 г., в гр. София от адвокат Огнян Атанасов Симеонов.

Comments are closed.

Scroll To Top