You are here: Home / Услуги / Адвокатска кантора Глушкова и Моллова

Адвокатска кантора Глушкова и Моллова

     София, ул. Пиротска 5, ет.4, офис 26  

Адвокатска кантора Глушкова и Моллова

Адвокатска кантора Глушкова и Моллова предлага качествено правно обслужване и консултации на физически и юридически лица, процесуално представителство, защита на правни интереси и други. Кантората се отличава с експедетивност, коректност, конфеденциалност и високо качество на услугите.

Адвокатска кантора Глушкова и Моллова е тясно специализирана в сферата на наказателното, семейното и административното право, както и във фирмено обслужване, касаещо изготвяне и поддръжка на договори, административно обслужване и други. Но кантората обслужва и консултира във всички правни области с цел максимална защита на интересите на своите клиенти.

За най-пълно правно обслужване е необходимо детайлно разглеждане на всеки отделен казус, както и съставяне на линия на адвокатската защита, която ще Ви бъде необходима. По тази причина ние съветваме всички наши настоящи и бъдещи клиенти да се свържат с нас, за да разгледаме заедно Вашия конкретен случай и да осбъдим нужните елементи за защита на законните Ви права и интереси.

Адвокатски колегии София

Адвокатска кантора Глушкова и Моллова предлага качествено правно обслужване и консултации на физически и юридически лица, процесуално представителство, защита на правни интереси и други.

 

Comments are closed.

Scroll To Top