You are here: Home / Услуги / Адвансед Сървисес

Адвансед Сървисес

  София, ул. Плачковски манастир 21 А  02 843 98 01 / 0886 154 544

Адвансед Сървисес

На българския пазар Фасилити мениджмънт (ФМ) на този етап е все още малко или повече екзотика. Фирмите, предлагащи ФМ у нас са преброими на пръсти. Част от тях са “вносни”. И това е обяснимо на фона на натрупаните закъснения в развитието на българската икономика през последните 15-20 години.
Три са основните преимущества на професионалното управление

 • •спестяване на време
 • •спестяване усилия
 • •спестяване средства

По този начин нашият клиент може да се концентрира по-пълноценно върху основните си дейности, доверявайки се изцяло на нашия професионализъм при подбора, обучението и формирането на специалисти за всяка конкретна сфера на обслужване.
Основен елемент във философията на фирма АДВАНСЕД СЪРВИСИС, като фирма за услуги, е партньорството със своите клиенти, чиято удовлетвореност гарантира нашето дългосрочно и ползотворно сътрудничество. Важно за нашия клиент е да знае за какво и колко плаща, т.е. да му бъде осигурена от наша страна пълна прозрачност по отношение на нашата активност и инвестиции.

За тази цел ние сме създали стройна организация за планиране на дейностите, своевременното им отчитане и регистриране при помощта на най-съвременните средства – РС, BMS, Hot Line, Help Desk…, както и прилежно и старателно архивиране и на хартиен носител. В контекста на същата тази прозрачност е и представянето на пълен достъп на клиента до тези записи и архив.

Това, с което фирма АДВАНСЕД СЪРВИСИС превъзхожда чуждите фирми на българския пазар е:

 • По-ниска цена за техническата поддръжка ( 20-25% по договаряне ).
 • Професионално управление от сертифициран мениджър.
 • Старателно подбран и висококвалифициран технически персонал.
 • Отлично познаване на оборудването и разположението му в сградата.
 • Умело управлявана мрежа от утвърдени на българския пазар фирми – подизпълнители по общото и специализирано оборудване.
 • Най-добри цени от фирми – доставчици на консумативи (лампи, осветителни тела, филтри за AHU, WSHP, Fan Coil, материали за покривна изолация и защита, бои и т.н.).
 • Оказване на пълно съдействие при организиране на заявките и доставяне на тези материали.
 • Готовност и желание за ново, по-високо ниво на комуникация с клиента и крайния потребител на услугата ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ.
 • Старателен подбор и оптимизация на режимите на работа на осветление, реклами, отопление/ охлаждане, вентилация и т.н. с цел намаляване разходите за тях и постигане на по-голям комфорт.
 • По-добра координация с маркетинга и осигуряване на значителна помощ от наша страна при ежедневните му дейности и сезонни кампании.
 • По-добра координация с почистващата и охранителна фирми.
 • Готовност за техническа поддръжка на паркинговото оборудване.
 • Готовност за започване незабавно, покривайки всички технически дейности, специфични за сградата.
 • Готовност с пълната инструментална екипировка, необходима за тези технически дейности.

На българския пазар Фасилити мениджмънт (ФМ) на този етап е все още малко или повече екзотика. Фирмите, предлагащи ФМ у нас са преброими на пръсти. Част от тях са “вносни”. И това е обяснимо на фона на натрупаните закъснения в развитието на българската икономика през последните 15-20 години.

Comments are closed.

Scroll To Top