You are here: Home / Строителство / Via Stone ООД

Via Stone ООД

  Варна 052 602 488 / 0888 630 845

МИСИЯ

Основна дейност на Via Stone е разработването, изпитването, въвеждането и реализацията на иновативни решения свързани със съчетанията на светлина и природни минерали, главно чрез влагането на естествените камъни мрамор и оникс.

В организираните в международен мащаб производства, които в своята последователност формират продукта на Via Stone, са въведени както традиционни, така и иновативни методи за прецизна обработка. Това доведе до постигането на непознати на пазара дебелини на изделието, при запазване качествата и свойствата на материалите

Основна отличителна черта за компанията е Иновацията във всяко едно решение, Уникалността на продукцията и Ръчната обработка на всеки детайл от нашите продукти.

Във всеки един елемент е вложено творческо въображение, мисъл, сърце, талант и ръчен труд които в съчетание формират Уникалността на продукта и извисяват усещането за неповторимост и Красота (BEAUTY)

Целта на компанията е постигане на водещи пазарни позиции на продукта чрез прилагане на нови методи на всеки етап от цялостния технологичен процес на производство и реализация.

Иновативните способи доведоха до повишаване на приложимостта и поддържането на заложените високи критерии за качество на продукцията, в т.ч. в съответствие с изискванията за запазване чистотата на околната среда.

ВИЗИЯ

В унисон с нашият девиз Творчески решения, в лицето на Via Stone Вие може да разчитате на индивидуален подход при търсене на креативни решения съобразно нуждите на вашият бизнес или предвид вашите лични потребности.

Наша е отговорноста и инициативата да следим и изучаваме новостите и тяхното приложение.

Ние инвестираме време в разработката и внедряването на нови технологии, нови методи и материали в цялостния технологично обособен в международен мащаб производствен процес, с цел постигането на конкурентно предимство за нашите партньори и контрагенти, чрез нашите продукти. Иновация е ключовата дума и изразява същността на процеса, представляващ двигател за Нас.

Тя е основата, на която се гради нашият продукт и ни води по пътя, по който осъществяваме връзката си с ВАС – нашите Клиенти – за да можем ВСИЧКИ НИЕ ЗАЕДНО да постигнем усещанията за

  • Balance – защато Балансът е във вселената ни и ние сме част от нея
  • Extravaganza – защото Феерията е цветове и звуци, носещи усещане за изпълненост и съзидание
  • Aeon – защото Вечността ни е спътник
  • Utility – защото Полезността е присъща потребност на човека
  • Transparency – защото Прозрачността е начин на себеосъществяване
  • Youth– защото всичко това носи белезите на Младостта

Основна дейност на Via Stone е разработването, изпитването, въвеждането и реализацията на иновативни решения свързани със съчетанията на светлина и природни минерали, главно чрез влагането на естествените камъни мрамор и оникс.

Comments are closed.

Scroll To Top