You are here: Home / Магазини / Royalmobile.bg

Royalmobile.bg

Варна 0886 874 108 / 0877 800 848

Royalmobile.bg

 • Royalmobile.bg има право да променя цени,количества,начин на плащане и доставка, дизайна и технологията на сайта без предварително известяване.
 • Royalmobile.bg има право да закрие и/или изтрие информацията на / за дадена стока или категория, по своя преценка и без право на преразглеждане.
 • Royalmobile.bg има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.
 • Royalmobile.bg има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експониа всякакви рекламни материали. Относно судуржанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят рекламодателите.
 • Royalmobile.bg не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва частили цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това: технически причини, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.
 • Royalmobile.bg има право да извършва всякакви санкции, свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от правомощените органи или има достатъчно основания да счита, че Потребителят е нарушил Общите условия, разпространява нежелана реклама или използва сайта за противозаконни цели или против обществения морал.
 • Самият факт, че Royalmobile.bg е свързан с интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът от информация към и от стайта няма да бъде следен и записван от трети страни.
 • С диагностична и статистическа цел,за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, Royalmobile.bg събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид.
 • За предоставянето на своите услуги Royalmobile.bg събира, обработва,използва и съхранява Имена, Област, Град, Адрес за доставка и кореспонденция, Телефон за връзка, Актуален e-mail.Тази информация се въвежда лично от потребителят с изричното му съгласие по време на въвеждането на данните за поръчка.

Права и задължения на потребителите

 • Потребителите имат право да ползват услугите на Roylamobile.bg в съответствие с изискванията за настоящите общи условия,а също така и други общовалидни ограничения.
 • Потребителите на Royalmobile.bg нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели),предават,предлагат,възпроизвеждат,репродуцират,публикуват,създават вторични материали,прехвърлят,продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изрично писмено разрешение от Royalmobile.bg.
 • Потребителите са длъжни да въведат вярно и пълно исканите лични данни,като носят лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на Сайта.
 • Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация.
 • Потребителите се съгласяват с това, че част от персонала на сайта в зависимост от задълженията си, имат достъп до част или цялата от следната информация:
 • Имена, Област, Град, Адрес за достава и кореспонденция, Телефон за връзка, Актъален e-mail, но нямат право да ги разгласяват / пазпространяват, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.
 • В срок от 7 работни дни клиентът има право да върне стоката по чл.52 , т.7 на Закона за Защита на Потребителя, ако е неувредена, неразпечатана, неползвана, с ненарушена опаковка.
 • Цената е валидна за деня на поръчката, цъгласно разпоредбите на чл.52 , т.8 от Закона за Защита на Потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача.

Royalmobile.bg има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експониа всякакви рекламни материали. Относно судуржанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят рекламодателите.

Comments are closed.

Scroll To Top