You are here: Home / Услуги / Marta Dem

Marta Dem

    София  

Marta Dem

Магистър по Психодрама и Артистични Психо-Социални Практики от НБУ. Търсач и писател по душа. Провежда индивидуални срещи и ателиета за себепознание. В момента специализира в метода Семейни Констелации и медитативен подход за работа с хора с Румен Янкулов.

Участва в над 30 групи по света за личностно развитие, от които силен спомен остават ашрама в Индия Art of Living, срещите с медитацията, арт терапията и ОШО терапевтите.

Мисията в живота ѝ е да помага на хората да отворят сърцата си за любовта, да се докоснат до най-доброто в себе си, като гледат навътре и се доверяват на вътрешната си мъдрост, да чувстват и осъзнават своята същност.

Семинари за себепознание

Магистър по Психодрама и Артистични Психо-Социални Практики от НБУ. Търсач и писател по душа. Провежда индивидуални срещи и ателиета за себепознание. В момента специализира в метода Семейни Констелации и медитативен подход за работа с хора с Румен Янкулов.

 

Comments are closed.

Scroll To Top