You are here: Home / Медицина / Inner Self

Inner Self

София, ул. Балканджи Йово 5 0889 722 483

Какво представлява дихателната техника Буганшу?

Всяка психо-духовна система е разглеждала връзката между тялото, психиката и духа, известен факт е зависимостта между дишането и състоянието на съзнанието. Буганшу в превод от китайски език означаваненамеса, което е и основният принцип в техниката –липсата на външно, субективно влияние. Дихателната техника  Буганшу може да бъде причислена към пневмокатарзисни методи като ребъртинг (rebirthing), холотропно дишане и др., но между всеки от тях има съществени разлики. Буганшу се присъединява към групата на преживелищните методи, които са и най-ефективните прийоми на нашето време. Именно чрез възможността за спонтанно лично преживяване (което преминава през емоционални изживявания и катарзис, водещ до лични прозрения), човек достига до фундаментална личностна трансформация.

Буганшу е метод както за терапия, така и за себепознание. По трансмутационния си принцип това дишане е мощно средство за освобождаване от натрупан травматичен материал, депресивни състояния, нервно напрежение, безсъние, безпричинна тревожност (генерализирана тревожност), психосоматични блокажи, зловредни модели на поведение и мисловни матрици (въвеждащи ни отново и отново в едни и същи негативни ситуации), параноя, страхове и т.н. Също така е интензивен метод за повишаване на осъзнатостта, както за принципите, чрез които действа вселената, така и за личните вътрешни процеси.
Благотворното влияние на Буганшу се изразява в хармонизиране на човека със самия него и заобикалящия го свят, разгръщане на личностния потенциал и чувството за хумор, в спокойно и безболезнено интегриране на протичащите процеси на преобразуване (трансмутация).

Всяка психо-духовна система е разглеждала връзката между тялото, психиката и духа, известен факт е зависимостта между дишането и състоянието на съзнанието.

 

Comments are closed.

Scroll To Top