You are here: Home / Медицина / BIOGLOBAL

BIOGLOBAL

     Варна, ул. Гоце Делчев 2  0885 47 88 89 / 0876 55 85 56

BIOGLOBAL

BIOGLOBAL е иновативен изследователски център по квантова и алтернативна – енергоинформационна медицина, създаден с концепцията и претенцията да се съсредоточи върху изследването на причините за нашите заболявания. Прилаганите резултативни методи се концентрират върху профилактиката като превенция и върху терапия на причините за заболяванията, там където има регистрирани такива. В центъра се прилагат иновативни за страната енергоинформационни терапии, като:

  • Биорезонансна тарепия (БРТ)
  • Tорсионна терапия (ТТ)
  • Честотна терапия (ЧТ)

Посредством БРТ, ЧТ и ТТ се влияе върху натрупаната информация в клетъчните структури на атомно ниво, като се работи директно за положителна промяна на информационните „архиви“. Резултатите на физикално ниво след прилагане на БРТ, ЧТ и ТТ се равняват на активно годишно практикуване на йога.

В център BIOGLOBAL се налага нов тип концепция за изследване на причините за заболяванията, посредством квантова енергоинформационна апаратура, експлоатирана от квантови медици, съчетано с консултиране и анализ на физикални здравословни проблеми от профилирани лекари резултатисти.

Чрез специализирана квантова апаратура, в център BIOGLOBAL, се снемат над сто и четиридесет показателя от биохимичния статус на организма, вече на физикално ниво, за по-малко от минута, като се намират липсите от незаменими аминокиселини, витамини и минерали, които са основен причинител на масовите заболявания.

Квантово-технологичния комплекс, локализира с точност наличието на патогени, паразити, вируси и болестотворни бактерии, и микроорганизми, като ги идентифицира при цялото им многообразие.

Чрез технологията може да се установява и проверява актуалността и реалната нужда от прием на вече изписани лекарства, както и тяхната доза.

Профилирани лекари работят с квантовата диагностицираща апаратура на BIOGLOBAL, като на база изследвания и анализ на резултати, разчитат информацията от апаратурата, и извършват консултации за здравословни проблеми.

BIOGLOBAL е иновативен изследователски център по квантова и алтернативна – енергоинформационна медицина, създаден с концепцията и претенцията да се съсредоточи върху изследването на причините за нашите заболявания.

Comments are closed.

Scroll To Top